Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 01 2013

espesor
1831 0035
Reposted fromeffic effic
espesor
1899 2e46
Reposted fromgingerowaa gingerowaa
espesor
Reposted fromLadyGoga LadyGoga

May 31 2013

espesor
7909 16a2
Reposted fromtulipanowa tulipanowa
espesor
6412 d42f
Reposted fromkonwalia konwalia viasouporn souporn
0464 9615
Reposted fromamatore amatore viasouporn souporn
espesor

Ciesze się, że jesteś.

— Najpiękniejsze słowa jakie usłyszałam tej wiosny.
Reposted fromcarre carre viasiseniorita siseniorita
8609 2b90
Reposted frompussyporn pussyporn viamoniusiexx moniusiexx
espesor
5759 3ee7
Reposted frommaaraw maaraw viafrittatensuppe frittatensuppe

May 11 2013

espesor
Nieważne jak jest źle, a to że mamy w sobie nadzieję i myśli te
Przeżyjemy bo,
Weźmiemy w ręce życie, zaczniemy budować od podstaw,
A jak się zjebie coś, naprawimy to.
espesor
4746 de0b
Reposted frombe-beautiful be-beautiful

May 07 2013

espesor
0999 df3c
Reposted frommindgrinder mindgrinder
espesor
1008 397b 500
Reposted fromtegoniema tegoniema

May 05 2013

espesor
Związek to przybieranie rożnych postaw względem partnera. Zły związek to taki, w którym robi się to wszystko niechętnie lub myśląc 'Boże, znowu to samo'. Ale dobry związek to taki, w którym wszystko robimy automatycznie, tylko w tym przypadku z troską i miłością. Bo miłość to nie tylko seks, to też wycieranie łez, trzymanie za rękę kiedy jest ciężko, parzenie mięty kiedy boli brzuch, asekuracja przy rzyganiu... I do tego robienie tego wszystkiego z przyjemnością, a przynajmniej bez najmniejszej pretensji do drugiej osoby czy do losu. To właśnie miłość.
espesor
7197 28e6
lampiony szczęścia, kolejne marzenie do spełnienia ♥
espesor
7374 f22a
Reposted frompoetabezdomny poetabezdomny
espesor
7610 d626 500
Reposted fromSzczurek Szczurek
espesor
Reposted frombluuu bluuu
espesor
7924 2bca 500
Reposted fromMalaMii1986 MalaMii1986
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl